Hej Anna Petersson!

Tre snabba frågor till en AI-expert!

Utvecklingen inom artificiell intelligens är hisnande och därför träffade jag AI-experten Anna Petersson över en lunch, för att höra hur hon ser på möjligheterna med artificiell intelligens inom design och produktutveckling. Det skulle vara tre snabba frågor, men eftersom ämnet var så spännande blev det några fler.

Anna är innovationschef och ansvarig för AI-området på HighFive Innovationsarena i Halmstad. Hon brinner för förändring och att skapa hållbara framgångsrika affärer med fokus på människan, god design och nya teknologier där möjligheterna med människocentrerad AI står i fokus. Anna har bred erfarenhet från såväl storbolag som familjebolag, styrelseuppdrag och startups.

Anna, hur kan företag dra nytta av AI i sitt design- och produktutvecklingsarbete?

Det händer mycket spännande i utvecklingen av befintliga verktyg, där man skapar nya funktioner med AI-teknik i mjukvaror för CAD, bildbehandling och illustration. Sen har där också kommit en uppsättning nya verktyg som använder generativ artificiell intelligens, till exempel Chat GPT, Dalle-E och Midjourney.

För produktutvecklare och designers kan AI vara väldigt användbart för att:

  • Göra analyser – Genom att använda till exempel Chat GPT, kan man inhämta och sammanställa fakta på ett mycket snabbare sätt. Det kan vara specifika uppgifter man ger AI, som att lista trender, hitta konkurrenter, sammanställa användarfaktorer eller göra omvärldsspaning. Den här typen av uppgifter är AI riktig bra på, men sen är det viktigt att vi människor tolkar faktan och kompletterar med sådant som vi är bra på; läsa mellan raderna, uppfatta subtiliteter, empati, analysera användningssätt, tolka kroppsspråk, skapa sammanhang med mera.
  • Förstärka kreativiteten – Det kan vara givande att förstärka sin kreativitet genom att använda AI. Det är spännande och ganska enkelt. Jag har en designkollega som använde ett AI-bildgenereringsverktyg på ett intressant sätt. Han laddade upp en bild på en produkt han designat och sen bad han AI att göra antal variationer på den. Han fick en mängd spännande förslag där han gjorde ett urval som han sen arbetade vidare med för att förbättra produktens design.
  • Visualisera och kommunicera – Utvecklingen av hur vi kommunicerar med AI går snabbt. Vi har text-till-text och text-till-bild, men nu kommer även text-till-3D och bild-till-3D. Det innebär att vi kan lägga in ett foto av en produkt och så skapar AI en tredimensionell rörlig bild där produkten roterar, eller en bild där produkten visas i sin tänka miljö. På så sätt kan man visualisera och kommunicera en produkt på ett tydligt sätt även om den egentligen bara är på skisstadiet. Det frigör också tid till annat, till exempel det kreativa arbetet.
  • Optimera – AI är väldigt bra på att beräkna och optimera mot olika parametrar, som materialåtgång, vikt, hållfasthet med mera. Den kan också skapa ett stort antal förslag på lösningar som vi människor aldrig hade kunnat komma på eftersom de är baserade på kunskap som vi normalt sett inte har tillgång till. Detta är speciellt intressant kopplat till hållbarhetsperspektivet.

Vi jobbar med människocentrerad AI och ett bra perspektiv att ha när du ger sig in i det är att fundera på hur AI kan stärka dig och ditt arbete. Utgå från den egna arbetsprocessen. Vad tar mest tid? Vad är tråkigt? Kan AI göra delar av det i stället?

En av mina personliga drivkrafter för att jobba med AI är den demokratiska aspekten. Med den utveckling vi ser nu inom AI får många fler människor tillgång till teknik och möjligheter som bara ett fåtal haft tillgång till tidigare. Då var det bara stora bolag som hade råd att köpa in de här kraftfulla verktygen med den senaste tekniken. Eller exempelvis bara människor med vissa socioekonomiska fördelar som kunde ta del av viss kunskap. Nu gör AI’s tillgänglighet att även mindre bolag och fler personer kan få ut stor nytta av tekniken till låg kostnad.

Det är en omvälvande utveckling inom AI. Vad är dina råd för att komma i gång?

Börja lek med de verktyg som finns tillgängliga. Det är en viss startsträcka, men jag tror att det bästa sättet att lära sig och förstå möjligheterna är att börja testa och labba.

Det föds många nya arbetssätt och möjligheter med tekniken som är tillgänglig nu, så man behöver hänga med och vara nyfiken. Häng på det du är intresserad av och som är till nytta för dig. Annars blir det tungt och svårgripbart och det är risk att du upplever tekniken som ett hot, vilket många fortfarande gör.

Många förknippar AI med automatisering och effektivisering som tar bort arbetsuppgifter. Men jag tycker man kan vända på det och tänka att AI kan användas till att göra oss själva mer kreativa och innovativa när vi skapar nya produkter och tjänster. Sedan kan vi låta AI göra sådant som vi egentligen inte vill göra själva.

Man kan se AI som en ny kollega som är superkompetent och supersnabb. Du använder AI som bollplank och till att utföra arbetsuppgifter som är tidskrävande för människan. Sedan är det du själv som tar beslut, gör urval, förfinar, sätter i sammanhang och tar hand om alla mjuka aspekter.

Om du var produktutvecklingschef på ett företag, hur hade du då tänkt kring att komma igång med AI?

Jag hade börjat titta på de befintliga verktygen man har, till exempel CAD, för det kommer att släppas nya versioner där man integrerat AI. Här är det bra att hänga med och ligga i framkant.

Sen hade jag tagit mig en funderare på leveransen, dvs hur man presenterar olika produktförlag. Kan det göras på ett roligare och enklare sätt.

Slutligen hade jag avsatt tid och uppmuntrat mina medarbetare att våga börja testa. Det tar alltid tid i början, både att komma igång och att hitta sitt eget sätt att använda AI på.

Finns det en risk att man tror att man inte kommer att behöva industridesigners och produktutvecklare?

Nej, det tror jag inte. För att få ut det bästa av AI måste man ha kunskap och förståelse för ämnet, både för att använda AI rätt och för att kunna tolka resultatet. Till exempel krävs det en fotografs kunskaper och bildseende för att instruera AI på ett bra sätt så den skapar kvalitativa bilder.

Däremot tror jag att konkurrensen kommer att hårdna. Efterfrågan på designers som använder AI kommer att öka, på bekostnad av de designers som inte gör det. De som använder AI kommer att jobba snabbare, effektivare och ta fram bättre designförslag.

Det kommer att ta tid att integrera AI i våra arbetssätt. Det är många som pratar om AI men få som verkligen använder det på ett systematiskt och effektivt sätt. Vi är väldigt inrutade i att göra saker på samma sätt som vi brukar.

Vilka risker eller fallgropar kan det finnas?

Det finns enormt mycket fördelar och möjligheter, men en risk jag ser är att vi stänger in vår kreativitet i en bubbla och att det bara snurrar runt där. AI utgår från på det redan kända och data som redan finns, även om den sen skapar något nytt av det. Om vi återbrukar för mycket gammalt, blir bekväma och tar det AI har gjort rakt av, riskerar vi att missa det nya.

En stor risk är att AI baserar det den skapar på bias, fördomar, systemfel och ojämlikhet eftersom det finns i den data den utgår från och som är baserat på det vi redan har gjort. Vi har till exempel inte varit så bra på att designa inkluderande historiskt sett. Hur bryter vi den normen så att inte alla designförslag vi får från AI är icke-inkluderande?

I medierna skrivs det mycket om etiska och existentiella risker. Det finns stora risker kopplat till vad storbolagen gör och hur de bygger de stora modellerna. De stora aktörerna som Open AI och Google säger själva att de inte vet vad som händer där inne och vad de bygger in i systemen. Man tror nu att AI kan lära sig själv och det betyder till exempel att en produkt med AI kan förändras utom tillverkarens kontroll.

På individnivå är den största risken att inte hoppa på och lära sig. Att det känns för svårt och långt bort och att man måste ändra ett arbetssätt som man haft under väldigt lång tid.

Tack Anna! Något annat du vill tillägga?

Börja testa, var nyfiken!

Här hittar du mer:

Vill du ha mer design i din tillvaro?

Vill du diskutera ett projekt kan du höra av dig till mig på marie.nilsson@oresunddesign.se

Utforska vår blogg Öresund Design News & Thinking. Här delar vi med oss av vår designvärld; nyheter, kunskap, insikter, projekt, idéer, evenemang, trender och inspiration. Du kan också följa oss på sociala medier Instagram, Facebook och Instagram.

Här hittar du tidigare intervjuer: