Välkommen

Welcome

(Scroll down for english version)

Öresund Strategy & Design AB startade 2018 och är en strategisk designbyrå. Med kontor i Helsingborg är vi en del av den dynamiska och kreativa Öresundsregionen.

Affärsidén är enkel. Vi vill hjälpa våra kunder att lyckas med sin produktutveckling! Vi arbetar tillsammans med er för att skapa långsiktiga, genomtänkta och hållbara strategier och sen konkretisera dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi har 20+ års erfarenhet i olika roller inom marknadsdriven produktutveckling av B2B-produkter, i allt från mindre lokala till större internationella företag. Med både ingenjörs- och industridesignkompetens samt en unik kombination av erfarenhet, strategisk förmåga och handlingskompetens kan vi göra er vision till verklighet. Vi kombinerar erfarenhet och kunskap med ett genuint engagemang och glädje i att arbeta kreativt och visionärt. Vi vill sätta användaren i centrum och addera verkliga värden.

I denna blogg vill vi dela med oss av vår erfarenhet och kompetens, ge er inblick i vardagen som industridesigner och förmedla kreativitet och inspiration. Hoppas ni vill följa oss 🙂

Öresund Strategy & Design AB started in 2018 and is a strategic design agency. With office in Helsingborg we are part of the dynamic and creative Öresund region.

The business idea is simple. We want to help our customers succeed with their product development! We work with you to create long-term, thought-through and sustainable strategies and then we can efficiently put them into attractive, value-creating and competitive products and services.

We have 20+ years of experience in different roles in market driven product development of B2B products, ranging from smaller local to major international companies. With both engineering and industrial design conpetence ,as well as a unique combination of experience, strategic ability and ability to act, we can make your vision a reality. We combine experience and knowledge with genuine commitment and joy in working creatively and visionarily. We want to put the user at the center and add real values.

In this blog, we want to share our experience and expertise, provide insight into everyday life as an industry designer and convey creativity and inspiration. Hope you want to follow us 🙂