Välkommen till seminarium och workshop under Skåne Innovation Week!

Welcome to seminar and workshop during Skåne Innovation Week!

(Scroll down for English)

I maj är det dags för Skåne Innovation Week och vi på Öresund Strategy & Design kommer att arrangera två seminarium på temat strategisk design och innovation!  Vi kör i Malmö den 24 maj och i Helsingborg den 28 maj! Här hittar du mer information och länkar till anmälan. Välkommen!

 

Om seminariet:

WHAT IF… – Strategic Design & Innovation

Börja dagen med frukost och lär dig mer om strategisk design och hur det kan användas för att skapa innovativa produkter, differentiera ditt marknadserbjudande och öka värdet till dina kunder.

What if… är en utmärkt fras för att öppna upp för nya perspektiv! Industridesignern Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design talar om hur du kan skifta perspektiv och öka din innovationskraft genom ett strategiskt, användarcentrerat och hållbart tankesätt. Du kommer att få användbara arbetsmodeller och inspirerande exempel. I den efterföljande workshopen får du möjlighet att testa olika modeller för att skifta perspektiv, diskutera med en erfaren industriell designer och skapa innovativa idéer för din produkt.

  • 8:30-9:00 Frukost, registrering och nätverkande
  • 9:00-9:45 Föreläsning
  • 9:45-10:45 Workshop
  • 10.45-11.00 Eftersnack

Här hittar du mer information och länkar till anmälan:

Malmö, 24 maj, 2019 >

Helsingborg, 28 maj, 2019 >

Här hittar du hela programmet för Skåne Innovation Week >

 

English

In May, it’s time for Skåne Innovation Week, and we at Öresund Strategy & Design will arrange two seminars on the theme strategic design and innovation! We run it in Malmö May 24, and in Helsingborg May 28, Here you find more information and links to registration. Welcome!

 

About the seminar:

WHAT IF… – Strategic Design & Innovation

Start the day with breakfast and learn more about strategic design and how it can be used to create innovative products, differentiate your market offer and add value to your customers.

What if… is an excellent phrase for opening up new perspectives! Industrial designer Marie Nilsson from Öresund Strategy & Design talks about how you can shift perspectives and increase your innovation power through a strategic, user-centered and sustainable mindset. You will get useful working models and inspirational examples. In the subsequent workshop you will have the opportunity to test different models to shift perspectives, discuss with an experienced industrial designer and create innovative ideas for your product.

  • 8:30-9:00 Breakfast, registration and networking
  • 9:00-9:45 Lecture
  • 9:45-10:45 Workshop
  • 10.45-11.00 Conclusion chats

Here you find more information and links to registration:

Malmö, May 24, 2019 >

Helsingborg, May 28, 2019 >

Here you find full program for Skåne Innovation Week >