Workshop – Kommunicera med skisser

Workshop - Communicate with Sketches

(Scroll down for English)

Skisser är ett kraftfullt verktyg för design och produktutveckling. Det hjälper dig att kommunicera på ett snabbt och enkelt sätt under de olika faserna i utvecklingsprocessen. Med skisser kan du…

  • definiera, utvärdera och konkretisera dina idéer
  • dela och kommunicera idéer med kollegor, investerare och målgrupp
  • diskutera och förfina produkter och tekniska lösningar
  • presentera koncept för beslutsfattare

I denna workshop, med Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design, får du en introduktion till skissteknik och vad du behöver tänka på. Du kommer också att få möjlighet att testa olika skissmaterial och träna skisstekniker i olika övningar.

Låter det intressant? Anmäl dig till evenemanget så vi vet hur mycket pennor, papper och kaffe vi behöver.

När & var ?

Detta seminarium hålls anslutning till vår designutställningen på THINK Open Space i Helsingborg.

Välkommen!

 

ENGLISH

Sketches is a powerful tool in design and product development. It helps you communicate in a quick and easy way throughout the different phases in the development process. With sketches, you can …

  • define, evaluate and concretizes your ideas
  • share and communicate ideas with colleagues, investors and target group
  • discuss and refine products and technical solutions
  • present concepts for decision makers

In this workshop, with Marie Nilsson from Öresund Strategy & Design, you will be introduced to sketching and what to think of. You will also get the opportunity to test different sketching materials and practice sketching techniques in different exercises.

Does it sound interesting? Please sign up to the event so we know how much pens, paper and coffee we need.

When & where?

This seminar is held in connection to our design exhibition at THINK Open Space in Helsingborg. 

Welcome!