Sex principer för hållbar design

Inspiration och stöd i designarbetet

Denna sommar har hållbarhet verkligen kommit i fokus. Dels för att FN’s klimatpanel, IPCC, släppte sin senaste rapport som visar ett otvetydigt samband mellan människans utsläpp och klimatförändringarna. Dels för att vi alla kan se hur klimatförändringar sker framför våra ögon med torka, skogsbränder och översvämningar. 

Våra ekonomiska system, materiella livsstil och konsumtion av produkter genererar stora utsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Hur ska man som företag, produktutvecklare och designer relatera till detta? Hur ska man tänka för att designa så hållbara produkter som möjligt? Här kommer våra sex principer för hållbar design. Hoppas de kan inspirera!

Som designers har vi stor möjlighet att påverka hur produkter designas och tillverkas, vilka resurser som krävs och vilka värden produkten bidrar med. Alla fysiska produkter kräver råmaterial, tillverkning, montering, transporter och energi. För att rättfärdiga detta krävs att produkten bidrar med verkligt värde till sin användare och att den kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Verkligt hållbara produkter är svåra att hitta!

De flesta tillverkare av fysiska produkter fokuserar på energieffektivitet och återvinningsbarhet. Det finns fortfarande få produkter som uppmuntrar till hållbara konsumtionsmönster och möjliggör minskade materialflöden, men det finns däremot otroligt många produkter som endast finns till för att öka tillväxt, produktion och konsumtion utan att tillföra något egentligt värde.

Runt omkring oss finns många produkter som är extremt billiga men har har begränsad prestanda och dålig kvalité, som till exempel bokhyllor som inte klarar böckernas vikt, soffor som bleks av solljus på några månader, tröjor som inte håller formen vid tvätt, skruvdragare som inte har tillräckligt med kraft för att skruva med, reklamprodukter som knappt fungerar… Har denna typ av produkter ett existensberättigande? De använder massor av energi och resurser utan att leverera något värde!

Sen finns det produkter som är bra på många vis och där man får en bra känsla att konsumera eftersom materialen är återvunna eller där en del av intäkterna går till välgörenhet, men samtidigt handlar det om att locka till köp och stimulera konsumtion.

Allt detta är verkligen frustrerande och förvirrande för oss alla. Vi uppmuntras att köpa saker. Massor av reklam och billiga produkter får oss att köpa mer än vi behöver, men vi ska också bry oss om vår planet… Företag, produktutvecklare och designers ska erbjuda och designa produkter som gör att folk vill köpa dem, men vill också agera ansvarsfullt för klimat och miljö.

En hållbar vision och ett annat sätt att förhålla sig till konsumtion

För att designa hållbara produkter behöver vi ha en vision om en hållbar livsstil och ett annat sätt att förhålla oss till konsumtion med mer utrymme för immateriella och känslomässiga värden. Grundidén med principerna är att minska materialflödena , samt att addera värde utöver den fysiska produkten som gör användaren tillfreds och minskar konsumtionsbehovet.

Tycker ni detta låter spännande? Vi berättar gärna mer och vi erbjuder också föreläsningar och workshops i ämnet. Hör av er till Marie: marie.nilsson@oresunddesign.se

Här är våra sex principer för hållbar design som uppmuntrar till hållbar konsumtion. De är tänkta att fungera som ett stöd till företag, produktutvecklare och designers för att integrera hållbar konsumtion och design i utvecklingsarbetet.

1. Uppmuntra hållbart och ansvarsfullt företagande

Skapa ansvarsfulla hållbara affärsidéer och affärsmodeller. Detta kan öka företags konkurrenskraft och skapa nya produktkoncept. Det kan ge nöjda och lojala kunder, men också framtidssäkra verksamheten med avseende på resursförsörjning och framtida lagkrav. Erbjud kunderna produkter som ger verkligt värde och uppmuntrar till en hållbar livsstil, med en etisk och ansvarsfull marknadsföring.

2. Uppmuntra delning

Kanske behöver vi inte äga produkter som vi sällan använder. Om vi kan dela produkter med andra behöver färre produkter produceras, vilken kan ge lägre miljöpåverkan. Se möjligheterna med tillgång till en produkt istället för traditionellt ägande. Tänk delning redan tidigt i designprocessen och skapa produkter, tjänster och system som möjliggör och uppmuntrar delning.

3. Addera immateriella värden

Framtida konsumtion kan handla mer om upplevelser och tjänster än om fysiska produkter. Upplevelsekonsumtion kan också ge ett ökat välbefinnande och därmed minska behovet av ohållbar konsumtion. Vi kan addera värde till en fysisk produkt genom att integrera tjänster och upplevelser. Kanske kan vi till och med ersätta produkten med en tjänst?

4. Designa för tidlöshet

Säg nej till slit-och-släng och produkter där etiska och hållbara värden åsidosätts för låga priser, dålig kvalité och masskonsumtion. Uppmuntra till färre men bättre produkter, som håller länge. Designa produkten så att den tål slitage och har lång livslängd. Ge produkten estetiska kvalitéer som gör att vi inte tröttnar på dess utseende. Använd material som åldras vackert. Skapa tjänster som kan öka livslängden på produkten. Uppmuntra system för prissättning och betalning som synliggör den verkliga kostnaden över tid.

5. Addera verkligt cykliskt tänkande

Addera verkligt cykliskt tänkande i all design, inte bara återvinning. Utforma produkten för cirkulär ekonomi, med återanvändning, återtillverkning, upp-cykling. Eftersträva många reuse-cykler och beakta andrahandsvärde, funktionalitet och användning också i andra, tredje och fjärde cykeln. Designa produkten så den kan underhållas, repareras och uppgraderas.

6. Addera känslomässiga värden

Designa produkter som känns meningsfulla, skapar minnen, attraherar våra sinnen och skapar harmoni. Känslomässiga värden i produktdesignen ökar vårt välbefinnande, stärker vår identitet och vi blir mindre benägna till ohållbar konsumtion. Eftersträva design som får oss att uppskatta nuet , attraherar alla våra sinnen, får oss att skapa en relation till produkten, stimulerar våra drömmar, fantasi och kreativitet, skapar harmoni och får oss att reflektera. Låt designen spegla vår längtan efter äkthet och genuinitet genom lokal produktion, bra hantverk, begränsad upplaga och transparens kring tillverkningsförhållanden.

Tycker ni detta låter spännande? Vi berättar gärna mer och vi erbjuder också föreläsningar och workshops i ämnet. Hör av er till Marie: marie.nilsson@oresunddesign.se

Källa: Dessa principer är framtagna av Öresund Strategy & Design’s grundare Marie Nilsson och var en del av hennes examensarbete vid Industridesignskolan på Lunds Universitet 2008. Du hittar mer information här > och hela rapporten här >