Modern sophämtning – uppkopplad och smart

Modern waste collection - connected and smart

(Scroll down for english version)

En mängd uppgifter i samhället kan optimeras och effektiviseras med ny teknik. Här är ett spännande projekt som drivs av NSR och en intressant start-up, Bintel >>. SWIRP™ är ett supersmart och patenterat system av Tom Johansen, som kopplar ihop sophantering och Internet of Things. På Öresund Strategy & Design är vi stolta att ha bidragit med design- och varumärkesaspekter till denna intressanta start-up. Just nu pågår ett försök i Helsingborg med sophämtning on demand. Här kan du se ett inslag från TV4-nyheterna >>

A lot of tasks in society can be optimized and streamlined with new technology. Here is an exciting project run by NSR and an interesting start-up, Bintel >>SWIRP ™ is a super-smart and patented system by Tom Johansen, which connects waste management and Internet of Things. At Öresund Strategy & Design, we are proud to have contributed with design and brand aspects to this interesting start-up. A field test is ongoing in Helsingborg with waste collection on demand. Here, you can see a clip from TV News >>