Designinspiration till julhelgen

Design inspiration for the Christmas holiday

(Scroll down for English)

Nu är det snart jul med många lediga dagar! Ett utmärkt tillfälle att reflektera, hämta kraft och bli inspirerad! Här kommer inspirerande tips på serier och program som verkligen sätter igång skaparlust och kreativitet hos mig. Hoppas de gör det för dig också. Ha en riktigt fridfull och inspirerande jul!

Det finns en mängd utmärkta serier och dokumentärer om design och skapande. En hel del är tillgängliga för alla på SVT Play, andra finns på streamingtjänster som C More och Netflix. Här är några av mina favoriter:

Abstract: The Art of Design

En dokumentärserie på Netflix om designers och konstnärer och deras arbete och förhållningssätt inom designområdet. Se på Netflix >

Bron

Förutom att det är en riktig bra serie som är oerhört spännande, är det den absolut snyggaste serien jag vet. Bildspråket är vackert, vemodigt och spännande. Miljöerna är moderna och visar det bästa inom skandinavisk arkitektur, inredningar och design. De höga och långsamma kamerasvepningarna över städerna gör att Malmö och Köpenhamn aldrig sett snyggare ut. Se på C More >

K-märkt form

En programserie som visar olika företeelser i den svenska formhistorien. En klassiker som har några år på nacken, men som fortfarande är underhållande och inspirerande. Se på SVT Play >

Dieter Rams, designpionjär

Inspirerande dokumentär om den tyska designern Dieter Rams. Hans designfilosofi har präglat industridesignyrket och inspirerar fortfarande framgångsrika företag. Se på SVT Play >

 

ENGLISH

Now it is soon Christmas with many days off! An excellent opportunity to reflect, gain power and be inspired! Here are inspiring tips on series and programs that really boosts my creativity. Hope they do it for you too. Have a truly peaceful and inspiring Christmas!

There are a number of excellent series and documentaries about design and creativity. A lot are available to everyone on SVT Play, others are available on streaming services like C More and Netflix. Here are some of my favorites:

Abstract: The Art of Design

A documentary series on Netflix about designers and artists and their work and approach in the field of design. See on Netflix >

The Bridge

In addition to being a really good series that is extremely exciting, it is by far the most good looking series I know. The imagery is beautiful, melancholic and exciting. The environments are modern and showcase the best in Scandinavian architecture, interior design and design. The high and slow camera sweeps across the cities mean that Malmö and Copenhagen have never looked better. See on C More >

K-märkt form

A program series that shows different phenomena in Swedish design history. A classic made som years ago, but which is still entertaining and inspiring. See on SVT Play >

Dieter Rams, design pioneer

Inspiring documentary about German designer Dieter Rams. His design philosophy has characterized the industrial design profession and still inspires successful companiesSee on SVT Play >