Designinspiration: Skapa oväntade färgkombinationer!

Design Inspiration: Create unexpected colour combinations!

(Scroll down for English)

Naturen är en outsinlig källa till inspiration på många sätt, inte minst med sina vackra färgskalor. Att som designer “tänka ut” en spännande, nytänkande och kreativ färgskala är svårt och blir sällan bra. Att använda naturen och dess subtila, harmoniska och självklara färgsättning kan hjälpa till att upptäcka och skapa oväntade och intressanta färgkombinationer.

 

Under 2019 följde vi årstiderna i Öresundsregionen med en unik färgstudie varje månad. Det var inspirerande att se färgskalorna växa fram och hitta en känsla som stämde med årstiden. Det var också intressant att se hur färgernas karaktär förändrades över året, med vinterns dova nyanser, vårens och sommaren färgstarka toner, till höstens varma och mustiga färger.

Färgnyanserna kan sedan användas till olika typer av färgsättning; i ett inredningsprojekt, en ny produkt, en grafisk layout, en möbelkollektion, ett modekoncept… ja, vad som helst. Här ser du alla färgstudierna! Hoppas du finner det är inspirerande!

 

ENGLISH

Nature is an incredible source of inspiration in many ways, not least with its beautiful colour schemes. Being a designer, to “think out” an exciting, innovative and creative colours is difficult and seldom successful. Using nature and its subtle, harmonious and obvious colour scheme can help discover and create unexpected and interesting colour combinations.

In 2019, we followed the seasons in the Öresund region with a unique colour study each month. It was inspiring to see the colour schemes appear and find a feeling that matched the season. It was also interesting to see how the character of the colours changed over the year, with the dull shades of winter, the colourful tones of spring and summer, to the warm and musty colours of autumn.

These colour shades can then be used for different types of coloration; in an interior design project, a new product, a graphic layout, a furniture collection, a fashion concept … yes, whatever. Here you see all the colour studies! Hope you find it inspiring!