Boktips och designinspiration för hängmattan

Book tips and design inspiration for the hammock

(Scroll down for english version)

Nu är det sommar och semestertider, ett utmärkt tillfälle att vila, reflektera och jorda sig. När jag gör det känns det som jag får ökad klarsyn och kreativiteten formligen bubblar. Aldrig får jag så bra idéer som när jag slappar i skuggan med jordiga fötter och fingrar kladdiga av bär jag ätit. Jag upplever också en förhöjd känslighet för proportioner, form, färg och textur, och jag finner inspiration överallt…. i lövverken, i vattenytan, i samtal med andra människor…

En annan källa för inspiration är naturligtvis böcker och bilder. Här är mina 3 bästa boktips för sommarinspiration:

Big World, Small Planet:Välfärd inom planetens gränser

Big world, small planet – Välfärd inom planetens gränser (Johan Rockström, Mattias Klum)

En viktig bok om hållbar utveckling som behandlar ett komplext ämne på ett pedagogiskt sätt. Vackra bilder och mycket infografik. Ett ämne alla designers bör vara insatta i för att skapa hållbar design.

Bildresultat för Tusenkonstnären Stig Lindberg

Tusenkonstnären Stig Lindberg (Gisela Eronn)

En underbar bok med massor av bilder på inspirerande former, färger, textur och mönster. Visar Stig Lindbergs arbeten inom industridesign, glas, porslin, keramik, emalj och plast, men också inom textilkonst, illustration och skulptur.

livsbild_pressbild.jpg

Folkhemmets rum 1-5 (Nordiska museets förlag)

Fem små skrifter om köket, sovrummet, vardagsrummet, tvättstugan och badrummet. Här skildras visioner och ideal, bostadsvanor och levnadsmönster, möbler och inredning som har präglat olika tiders bostäder. Många inspirerande bilder!

Öresund Strategy & Design kommer att arbeta under sommarveckorna, men ska också vara lediga och se till att få smutsiga fötter, bärsaft på fingrarna och myggbett. Ha en riktigt härlig sommarledighet!

 

ENGLISH

Now it’s summer and holiday times, a great opportunity to rest, reflect and land. When I do, it feels like I get increased clarity and creativity bubbles. Never I get such good ideas as when I’m relaxing in the shadow with earthy feet and fingers sticky of berries I’ve eaten. I also experience an increased sensitivity to proportions, shape, color and texture, and I find inspiration everywhere …. in the foliage, in the water, in conversation with other people…

Another source of inspiration is of course books and pictures. Here are my 3 best book tips for summer inspiration (see english above).

Big world, small planet – Välfärd inom planetens gränser (Johan Rockström, Mattias Klum)

An important book on sustainable development that deals with a complex subject in an educational way. Beautiful images and a lot of infographics. A subject all designers should be familiar with in order to create sustainable design.

Tusenkonstnären Stig Lindberg (Gisela Eronn)

A wonderful book with lots of pictures on inspiring shapes, colors, texture and patterns. Shows Stig Lindberg’s work in industrial design, glassware, porcelain, ceramics, enamel and plastic, but also in textile art, illustration and sculpture.

Folkhemmets rum 1-5 (Nordiska museets förlag)

Five small books about the kitchen, bedroom, living room, laundry room and bathroom. Here are portrayed visions and ideals, housing habits and living patterns, furniture and furnishings that have characterized different homes. Many inspiring pictures!

Öresund Strategy & Design will work during the summer weeks, but shall also be free and make sure we have dirty feet, berry juice on the fingers and mosquito bites. Have a really lovely summer vacation!