Innovativ vattenrening – bra för miljö, arbetsmiljö och produktivitet

Innovative water purification - Good for environment, work environment and productivity

(Scroll down for English)

På Automechanika-mässan i Frankfurt i september, lanserade Hedson Technologies en helt ny,  innovativ och patentsökt filterenhet för automatisk vattenrening, Hedson GP Filter eQ, som fick mycket uppmärksamhet och positiv feedback. Produkten renar det förorenade vattnet från Hedsons hjultvättar, effektiviserar arbetsflödet och förbättrar arbetsmiljön i däckverkstäder.

På Öresund Strategy & Design är vi stolta över att ha bidragit med vår designkompetens, både för designstyling av den första generationen och för att skapa en vision av industridesignen för framtida generationer.

Vi har lång erfarenhet inom design av industriprodukter. Det finns stora möjligheter för industriföretagen att stärka sin marknadsposition och skapa kundvärde genom att arbeta med design och ergonomi. Ofta kan det ge stor nytta med relativt begränsad insats! Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer!

English

At the Automechanika Fair in Frankfurt in September, Hedson Technologies launched a brand new, innovative and patent pending filtering unit for automatic water purification, Hedson GP Filter eQ, which received a lot of attention and positive feedback. The product cleans the contaminated water from Hedson’s wheel washers, streamlines workflow and improves the working environment in tire shops.

At Öresund Strategy & Design, we are proud to have contributed with our design expertise, both for design styling of the first generation, and for creating a vision of the industrial design for future generations.

We have long experience in design of industrial products. There is great opportunity for industry companies to strengthen their market position and create customer value by working with design and ergonomics. Often it can make a big difference with relatively limited effort! If you’re curious about knowing more, contact us!