Trisk DeVilbiss – Ny produktdesign för nytt varumärke i nytt marknadssegment

På den stora branschmässan Automechanika i Frankfurt i höstas lanserade Carlisle Fluid Technologies ett nytt sortiment av produkter för lackverkstäder. Det krävdes ny produktdesign för ett nytt varumärke i ett nytt marknadssegment. Vi på Öresund Strategy & Design är stolta och glada att ha gjort designarbetet i projektet!

Hedson Technologies har tillsammans med Carlisle Fluid Technologies utvecklat ett nytt produktsortiment riktat mot mellanmarknadssegmentet. Sortimentet består av spraypistoltvättar och härdningslampor till lackverkstäder som lanserats under varumärket Trisk DeVilbiss.

Designarbetet var inriktat på att hitta en ny designidentitet som passar produkternas marknadsposition, och med färgsättning och grafik som speglar båda varumärkenas identitet. För att skapa igenkänning och samhörighet mellan produkterna, trots att de har olika funktionalitet, storlek och uppbyggnad, skapades ett designelement som kunde appliceras på dem alla, en gul stripe. En gemensam logotyp skapades av de två varumärkena.

Under projektets gång hade vi ett nära och givande samarbete med Hedsons två projektgrupper. Vår del bestod av bl.a:

 • Designanalys och sortimentsaspekter
 • Marknadsposition, värdeerbjudande och branding
 • Designintention och designkoncept
 • Industridesign, formgivning, färgsättning och textur
 • Digitala modeller
 • Grafisk design

  Vill du snacka design?

  Vi har lång erfarenhet inom design av industriprodukter. Det finns stora möjligheter för industriföretagen att stärka sin marknadsposition och skapa kundvärde genom att arbeta med design och ergonomi. Ofta kan det ge stor nytta med relativt begränsad insats! Hör av dig om du är nyfiken på att veta mer!

  Hör av dig till Marie marie.nilsson@oresunddesign.se om du är nyfiken på att veta mer!