“It’s all about DESIGN” – Designutställning & Pop-up designstudio

Design exhibition & Pop-up Design Studio

(Scroll down for English)

Under några veckor har ni möjligheten att se en designutställning och träffa Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design. Utställningen visar ett bred variation av designprojekt, från skisser till modeller och prototyper till slutprodukter. Kom och bli inspirerad, prata om design och de fördelar ditt företag kan ha av att arbeta mer med produktstrategier och industridesign.

“Företag som har ökat investeringar i design växer snabbare. Exporten ökar mer och innovationerna är fem gånger större i företag som arbetar aktivt med design.”

När & var ?

  • 3 december 2018 – 15 januari, 2019
  • Think Open Space, Bredgatan 11, Helsingborg
  • Gå till Facebookevenemanget här: https://lnkd.in/d5tkVrw

Håll ögonen öppna för gratis delevenemang…

  • Lunch Seminar – Why Strategy & Design?
  • Workshop – Communicate with sketches!

Välkommen!

 

ENGLISH

During some weeks, you have the opportunity to see a design exhibition and meet Marie Nilsson from Öresund Strategy & Design. The exhibition is showing a wide variety of design projects, from sketches, to models and prototypes to final products. Come by, be inspired, talk about design and the benefits your company might have from working more with product strategies and industrial design.

 “Companies that has increased investment in design is growing faster. The exports increase more and innovation is five times greater in companies that are actively working with design.”

When & where?

  • December 3, 2018 – January 11, 2019
  • Think Open Space, Bredgatan 11, Helsingborg
  • Go to Facebook event here: https://lnkd.in/d5tkVrw

Keep your eyes open for the free sub events…

  • Lunch Seminar – Why Strategy & Design?
  • Workshop – Communicate with sketches!

Welcome!