Intervju i Dagens Industri: “God design nyckel till ökad lönsamhet för företag”

Interview in Dagens Industri: "Good design key to increased profitability for companies"

I Dagens Industris bilaga Analys Öresund, finns en intervju med mig om industridesign och det värde det tillför företag!

“Design handlar inte bara om färg och form, som många tror. Det är också en arbetsprocess för att utveckla produkter på ett medvetet och innovativt sätt med utgångspunkt från användarens behov. Det handlar naturligtvis om funktionalitet, men också om att hitta lösningar som fungerar ur ett hållbarhetsperspektiv, något som blir allt viktigare för allt fler företag.”

Kontakta mig gärna om du vill veta mer om vad design kan tillföra just ert företag!

Länkar: 

 

Links:

Unfortunately, it is only available in Swedish… contact me if you want a translation!