Intervju i Dagens Industri: ”God design nyckel till ökad lönsamhet för företag”

Interview in Dagens Industri: "Good design key to increased profitability for companies"

I Dagens Industris bilaga Analys Öresund, finns en intervju med mig om industridesign och det värde det tillför företag!

Hela artikeln finns att läsa i Analys Öresund>  (sidan 13).

 

The entire article can be found in Analys Öresund>  (page 13).
Unfortunately, it is only available in Swedish… contact me if you want a translation!