Drester Ace – Ny design och enastående ergonomi

Nu lanserar Hedson Technologies en ny generation utrustning för lackeringsverkstäder. Med spraypistoltvätten Drester Ace stärker de sin position som teknikledare i branschen, och den har dessutom ny design, enastående ergonomi och hållbara värden. Vi på Öresund Strategy & Design är stolta och glada att ha varit Hedsons designpartner i projektet!

Drester Ace är ett sortiment av produkter för att rengöra spraypistoler i lackeringsverkstäder. Med utmärkt rengöringsprestanda och genom att minimera exponeringen för kemikalier, hjälper den verkstäderna att arbeta effektivt, säkert och med hög kvalité.

På 70-talet var Hedson pionjärer inom området. De var först i världen med att lansera den allra första pistoltvätten på marknaden. Den har sedan följts av en lång och stolt tradition av innovation och patent. Hedson har nu stärkt sin marknadsposition ytterligare genom att lansera ett revitaliserat produktsortiment som bygger på patenterad teknologi och med ny design, enastående ergonomi och hållbara värden.

Med insikter kring marknadsbehov och konkurrenter, kunde vi skapa en produkt som stärker företagets marknadsledande position och varumärke. Målet med designarbetet var att spegla varumärkets premiumposition och förvalta det tekniska ledarskapet. Det var också viktigt att designen moderniserades, med tydlig igenkänning med tidigare produkter och med funktionella material och detaljlösningar.

Designarbetet har präglats av fokus på användarna och deras dagliga arbete. Genom att förstå verkstädernas behov och användarnas utmaningar, kunde vi skapa en produkt som gör skillnad för användaren i det dagliga arbetet. Den nya produkten har många ergonomiska förbättringar:

 • Integrerat capture@source-utsug av lösningsmedelsångor ökar säkerheten.
 • Förbättrad åtkomst och bättre ljusförhållanden vid användning.
 • Förenklad åtkomst vid service och underhåll.
 • Välorganiserad och lättanvänd arbetsyta.
 • Funktioner som underlättar hantering och förvaring.

Även hållbarhetsaspekterna och att minimera produktens miljöpåverkan har varit viktiga. Produkterna är designade för att vara tåliga och ha lång livslängd. De är flexibla, möjliga att uppgradera och kan underhållas och repareras. De har en säker kemikaliehantering och minimerar användningen av lösningsmedel och vatten.

Före och efter.

Det gjordes även en uppdatering av produktens branding och identitet. En ny, neutralare färgsättning för att möta förändrade marknadskrav togs fram. För att skapa intresse och stärka nyhetsvärdet skapades ett nytt produktnamn som förmedlar produktens prestanda och marknadsposition.

Designprocessen

Produktutvecklingsarbetet drevs systematiskt med en etablerad utvecklingsprocess. Vi hade förmånen att vara en del av Hedsons projektgrupp redan i konceptfasen. Under projektets gång hade vi ett nära och givande samarbete och vår del bestod av:

 • Konceptstudie innehållande bl.a:
  • Designanalys och sortimentsaspekter.
  • Behovsanalyser och användarstudier.
  • Marknadsposition, värdeerbjudande och branding.
  • Konkurrentanalyser.
  • Designintention och designkoncept.
  • Hållbarhetsaspekter.
 • Designarbete i alla projektets faser:
  • Inspiration och idégenerering
  • Skiss- och utvecklingsarbete
  • Industridesign, formgivning, färgsättning och textur
  • CAD och digitala modeller
  • Ergonomi och användbarhet
  • Hållbar design
  • Grafisk design
  • Renderingar och presentationsbilder
  • Branding och produktnamn

Vill du snacka design?

Vi har lång erfarenhet inom design av industriprodukter. Det finns stora möjligheter för industriföretagen att stärka sin marknadsposition och skapa kundvärde genom att arbeta med design och ergonomi. Ofta kan det ge stor nytta med relativt begränsad insats!

Hör av dig till Marie marie.nilsson@oresunddesign.se om du är nyfiken på att veta mer!