Intervju i Dagens Industri: ”God design nyckel till ökad lönsamhet för företag”

Interview in Dagens Industri: "Good design key to increased profitability for companies"
I Dagens Industris bilaga Analys Öresund, finns en intervju med mig om industridesign och det värde det tillför företag! Hela artikeln finns att läsa i Analys Öresund>  (sidan 13).   ENGLISH In Dagens Industri’s appendix Analysis Öresund, there is an interview with me about industrial design and the value it brings to companies! The entire article can […]